Đăng ký bán hàng trên Malls.vn xét duyệt trong vòng 24h