[basel_title align=”left” title=”Tình Trạng Đơn Hàng“]
[basel_title align=”left” title=”Các Phương Thức Giao Hàng“]
[basel_title align=”left” title=”Phí Vận Chuyên“]
[basel_title align=”left” title=”Nhận Hàng“]

Khi nào tôi nhận được hàng?

Trường hợp nào nằm ngoài phạm vi cam kết của Lazada về việc không giao hàng đúng hẹn?

Tôi có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán không?

Tôi phải làm gì khi yêu cầu đồng kiểm không được chấp nhận?

Tôi nên làm thế nào nếu đơn hàng nhận được không đúng yêu cầu?

Làm thế nào để kiểm tra thời gian giao hàng của một sản phẩm?

Thời gian giao hàng dự kiến của sản phẩm được bán bởi Thương nhân thành viên là bao lâu?