Son kem Magic Lipstick với chất kem sánh mịn tạo nên một lớp son lì tuyệt đối mà những kiểu son thỏi không thể nào làm được. Son gồm 4 màu: Đỏ hồng, đỏ thuần, đỏ đất và đỏ cảm .

Showing all 4 results

Show sidebar
son kem magic skin

Son Kem Lì Đỏ Cam Magic Lipstick

209,000
Đỏ Cam
son kem magic skin

Son Kem Lì Đỏ Đất Magic Lipstick

209,000
Đỏ Đất
son kem magic skin

Son Kem Lì Đỏ Hồng Magic Lipstick

209,000
Đỏ Hồng
son kem magic skin

Son Kem Lì Đỏ Thuần Magic Lipstick

209,000
Đỏ Thuần