SON KEM SIÊU LÌ MAGIC LIPSTICK

Son kem Magic Lipstick với chất kem sánh mịn tạo nên một lớp son lì tuyệt đối mà những kiểu son thỏi không thể nào làm được. Son gồm 4 màu: Đỏ hồng, đỏ thuần, đỏ đất và đỏ cảm .

Showing all 4 results

Show sidebar